Bộ điều khiển máy lạnh trung tâm Daikin bằng điện thoại

Bộ điều khiển máy lạnh trung tâm Daikin bằng điện thoại

  1. Bộ chuyển đổi giao diện nhà thông minh – DTA116A51
  2. Bộ điều khiển nhà thông minh VRV – SVMPR1