DCS303A51 – Bộ điều khiển trung tâm (I-touch Manager)

DCS303A51 – Bộ điều khiển trung tâm (I-touch Manager) dành cho máy lạnh trung tâm Daikin VRV A, X kết nối tối đa 16 nhóm dàn lạnh (128 dàn lạnh).