DCM601A51 – Bộ điều khiển trung tâm (I-touch Manager)

DCM601A51 – Bộ điều khiển trung tâm (I-touch Manager) dành cho máy lạnh trung tâm Daikin VRV A, X.

DCM601A51 giúp hiện thực hoá khả năng điều khiển linh hoạt các thiết bị trong toà nhà

  • Điều khiển máy lạnh (điều hoà không khí) trung tâm VRV
  • Điều khiển điện chiếu sáng
  • Điều khiển các thiết bị khác trong toà nhà như bơm, quạt.
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp