FXUQ71AVEB- Dàn lạnh áp trần 4 hướng thổi

FXUQ71AVEB là dàn lạnh áp trần 4 hướng thổi dành cho máy lạnh trung tâm Daikin VRV A, X. FXUQ71AVEB – Dàn lạnh áp trần 4 hướng thổi mỏng và thời trang, phân phối khí tối ưu, lắp đặt không cần mở trần.

Giá sản phẩm: Theo quy định của Daikin, giá sản phẩm máy lạnh trung tâm VRV chỉ được báo theo từng dự án. Do vậy vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất!