FXBQ40PVE – Dàn lạnh cho phòng sạch

FXBQ40PVE là dàn lạnh loại phòng sạch dành cho máy lạnh trung tâm Daikin VRV A, X. FXBQ40PVE phù hợp với bệnh viện và các không gian sạch khác.

Giá sản phẩm: Theo quy định của Daikin, giá sản phẩm máy lạnh trung tâm VRV chỉ được báo theo từng dự án. Do vậy vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất!