FXBPQ63PVE/BAF82A63 – Dàn lạnh cho phòng sạch

FXBPQ63PVE/BAF82A63 là dàn lạnh loại phòng sạch dành cho máy lạnh trung tâm Daikin VRV A, X. FXBPQ63PVE/BAF82A63 phù hợp với bệnh viện và các không gian sạch khác.

Giá sản phẩm: Theo quy định của Daikin, giá sản phẩm máy lạnh trung tâm VRV chỉ được báo theo từng dự án. Do vậy vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất!